Publicerad: 8 december 2017

Så organiserar sig Jönköping i flyktingsituationen

Fredric Jonsson, på räddningstjänsten i Jönköping, svarar på frågor.

Bild: Så organiserar sig Jönköping (PDF, nytt fönster)

Hur formerar sig Jönköping?

– Vi har behållit vår linjeorganisation. De olika förvaltningarna arbetar alltså enligt samma ansvarsområden som tidigare. Men vi har förstärkt vår samordning.

– Det har skapats en arbetsgrupp med representanter från de berörda förvaltningarna, till exempel skola, fastighet, socialtjänst och kultur och fritid. Denna arbetsgrupp har ansvar för samordningen i den akuta fasen och arbetar under kommundirektören och förvaltningscheferna.

Kan du ge exempel på hur konkreta uppgifter fördelas?

– Självklart är det socialtjänsten som har den största utmaningen i arbetet med ensamkommande barn. Deras verksamhet är ansträngd och behöver stöd av andra förvaltningar för att underlätta arbetet.

– En annan uppgift för kommunen är att stödja andra organisationer i den svåra situationen, i detta fall Migrationsverket. Myndigheten behöver vår hjälp med att etablera till exempel evakueringsboenden och tillfälliga boenden. Det har vi ingen organisation för. Därför använder vi oss av räddningstjänstens samordnande roll i kommunen för trygghetsfrågor och krisberedskap. Det är i dag räddningstjänsten som leder och koordinerar arbetet med att få fram snabba och tillfälliga boenden.

– Vi försöker ta vara på de erfarenheter som finns på de olika förvaltningarna. Som exempel har vår kultur- och fritidsavdelning ett operativt ansvar. De har bland annat erfarenheter av att driva lägergårdar. Därför har vi nu erfarna fritidsledare som platschefer på evakueringsboenden.

Vilka utmaningar är det kommunen främst jobbar med?

– Det finns främst tre aspekter. Den första gäller socialtjänsten, som har ett lagstadgat ansvar för ensamkommande barns boende och omsorg. Där är läget ansträngt.

– Den andra är den mer långsiktiga frågan kring etablering. Alltså till exempel att få fram skolplatser, att genomföra arbetsmarknadsinsatser och att ordna med bygglov.

– Den tredje är som jag nämnde tidigare att hjälpa andra organisationer, bland annat Migrationsverket som behöver akut hjälp med att få fram boenden.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot