Publicerad: 8 december 2017

Så organiserar sig Malmö i flyktingsituationen

Pär-Ola klang, beredskapssamordnare på Malmö stad, berättar hur kommunen arbetar.

Bild: Så organiserar sig Malmö stad (PDF, nytt fönster)

– Vi formerar oss utifrån att detta är en långdragen kris. Situationen som Malmö har nu måste ses som ett normalläge ett bra tag framöver. Det innebär att vi bygger en organisation som är uthållig, säger Pär-Ola Klang.

Malmö stad har tillsatt en krisledningsgrupp där chefer från alla berörda förvaltningar deltar.

– I och med att alla förvaltningar är representerade blir det enklare att fatta snabba och nödvändiga beslut, säger Pär-Ola Klang.

Ansvar fördelas mellan förvaltningarna

Kommunen arbetar med två perspektiv, det strategiska och det operativa. Ansvaret för strategiska perspektivet – som bland annat handlar om att se till helheten, att delegera uppgifter och att arbeta långsiktigt – ligger främst på den centrala krisledningen. Ansvaret för det operativa arbetet, att genomföra konkreta insatser här och nu, ligger på de olika förvaltningarna.

– Enskilda förvaltningar hanterar enskilda sakfrågor. Som exempel har Sociala resursförvaltningen ansvar för ensamkommande barn, Gatukontoret ansvarar för mottagningen på ankomstcentralen Posthusplatsen och Fastighetskontoret har fått i uppgift att snabbhantera frågan om att ha förläggningsfartyg och boendeplattformar där asylsökande kan bo, säger Pär-Ola Klang.

Arbetar enligt tre principer

Kommunen har också tre principer som den jobbar enligt.

  • Närhet. Olika frågor hanteras så nära händelsernas centrum som möjligt.
  • Likhet. Organisationen ska vara lik den som kommunen har annars.
  • Ansvar. Förvaltningarna har samma ansvar nu som annars.

På frågan om Pär-Ola Klang har något särskilt råd till andra kommuner i deras arbete, svarar han att det är a och o att inse att man har en kris i tid, så att man hinner bygga upp den organisation som behövs.

– Det är inte enkelt. Det gäller att våga inse att krisen är här. Hellre tro det för tidigt än för sent.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot