Publicerad: 8 december 2017

Söderhamn möter efterfrågan på information genom ny unik webbplats

Webbplatsen "informationsoderhamn.se" beskrivs som en lillasyster till informationsverige.se. På webbplatsen finns omfattande lokal information på sex olika språk. Målgruppen är nyanlända och asylsökande eller andra som, på olika språk, är i behov av information om kommunens verksamheter som exempelvis barnomsorg, bostäder, renhållning och bredband.

Målgrupp: Nyanlända och asylsökande
Verksamhet: Kommunal information på lättillgängligt sätt

I en undersökning listades frågor som ställdes av asylsökande och nyanlända hos kommunens olika verksamheter samt andra relevanta aktörer som exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Ungefär hälften av frågorna ställdes på fel ställe. Exempelvis ställdes frågan ”Hur får jag plats på förskolan?”, på Försäkringskassan medan förskolan fick svara på ”Hur får jag bostadsbidrag?”.

Resultatet av undersökningen visade också att det finns en efterfrågan på kommunal information på olika språk och att personal i kommunen och myndigheter behöver ett verktyg att hänvisa till när det gäller frågor utanför sin egen verksamhet.

Genom att använda statliga medel kunde en projektledare anställas med uppdrag att ta fram en unik webbplats. ”Vi känner inte till att någon annan kommun tidigare gjort något liknande” säger Karin Olsson, integrationssamordnare. Projektledaren samlade in information från kommunens olika förvaltningar och organisationer samt knöt till sig praktikanter med olika språkbakgrund. Upphandling av mallar till en ny webbplats gjordes och flera extratjänster anställdes för att översätta all insamlad information till fem olika språk (engelska, arabiska, dari, somaliska och tigrinska). Översättarna blev snabbt producenter, referensgrupp och målgrupp för webbplatsen. Webbplatsen innehåller bland annat ett femtontal olika kartor över alla grundskolor, busslinjer och idrottsanläggningar i kommunen, men också till relevant myndigheter. Kartorna är interaktiva med bilder och länkar till kartans mål.

Den 24 november 2017 blir webbplatsen publik och förhoppningsvis kommer Informationsoderhamn.se ge svar på många frågor som nyanlända har i Söderhamn. Samtidigt som det kommer att underlätta för kommunens alla medarbetare som möter nyanlända.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot