Publicerad: 8 december 2017

Törebodamodellen - ett helhetsgrepp

Törebodamodellen utgår från nyanländas behov och innebär arbete i tre steg. Bostad, språk samt arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. Den politiska enigheten kring modellen säkerställer ett långsiktigt arbete. Målgruppen är nyanlända men det finns också planer på att arbeta med asylsökande i samverkan med studieförbundet.

Bostaden är en grundsten för nyanlända. Töreboda kommun har ett långsiktigt samarbete med hyresvärdar och andra intressenter. God kontakt med hyresvärdar och kreativa lösningar bidrar till att klara bostadsfrågan, som i likhet med andra kommuner är en utmaning även för Töreboda.

Under hösten 2016 var ca 160 elever inskrivna på SFI. Töreboda har bra SFI-lärare, ett välutvecklat språkstöd i skolan, fungerande grundvux och vuxenutbildning. Målsättningen oavsett skolform är att alla som kan, ska lyckas med sina studier. I annat fall görs individuella lösningar.

Arbetslinjen är den tredje delen i Törebodamodellen. Varje individ mellan 20-65 år ska få egen tid med Mottagningsenhetens handläggare för att kunna berätta sin historia men också prata om framtidsplaner när det gäller arbete och utbildning. Det synliggör individen och medför att eventuellt stöd kan sättas in i ett tidigare skede till dem som har behov av det. Varje individ ska ha egen handlingsplan upprättad av Mottagningsenheten vilken kompletterar Arbetsförmedlingens etableringsplan. Det ger ytterligare stöd till individen samt förkortar och effektiviserar samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Mottagningsenheten är fristående från andra förvaltningar och rapporterar till kommunchefen. Enheten har ett nära samarbete med övriga förvaltningar avseende exempelvis praktik och arbetsträning. Likaså finns samarbete med näringslivet och ideella organisationer. Kommunen har bland annat öronmärkt pengar för att anställa nyanlända i kommunens verksamheter vilket bidrar till kompetensförsörjningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot