Publicerad: 30 maj 2018

Uppsala utvecklar ett systematiskt helhetsgrepp på integration med siffror i fokus

I Uppsala pågår en utvecklingssatsning för att ta ett samlat grepp om kommunens mottagande av asylsökande och nyanlända med fokus på ekonomi, IT-stöd och statistik.

Organisation: Kommun
Typ av exempel: Strategi, checklistor
Verksamhet: ledning, styrning och strategiskt arbete
Målgrupp: Kommunanställda

Sedan sommaren 2016 pågår ett utvecklingsarbete i Uppsala för att få ett samlat grepp om ekonomi, processer, rutiner, statistik och IT-stöd som rör integration och mottagande av asylsökande och nyanlända i kommunen. Arbetet drivs i projektform under två år med stöd av EU:s Asyl-, Migrations- och Integrationsfond (AMIF). Arbetet i projektet, som heter Agata, spänner över stora delar av kommunorganisationen och innefattar flera delprojekt:

  • Återsökning av statliga ersättningar – rutiner och processer
  • Informationshantering – samordning av IT-system
  • Statistik ”Integration i siffror”
  • Personnummer/Id-koder
  • System för bostadsmatchning

Projektet, som avslutas i juli 2018, har uppnått mycket goda resultat. Kommunens
olika IT- och ärendehanteringssystemen har t ex utvecklats för att bättre kunna samverka med varandra och fungera som redskap för statistik, prognoser och planering av exempelvis skola, introduktionsinsatser och bostäder. Tydliga strukturer och rutiner för kommunens hantering av statliga ersättningar har också utarbetats, vilket bland annat resulterat i att cirka en miljard kronor för olika insatser som kommunen utfört har återsökts från staten under projektperioden.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot