Publicerad: 31 oktober 2018

Väl förankrad integrationsstrategi i Gislaved

Många har tyckt till när Gislaveds kommun har tagit fram sin nya integrationsstrategi. Politiker och tjänstemän, kommunens sfi-elever och det lokala förenings- och näringslivet har alla involverats under processens gång.

Organisation: Gislaveds kommun
Verksamhet:
integration

Avsikten med strategin är att tydligt belysa de områden som kommunen behöver arbeta lite mer med, för att även i framtiden främja kommunens utveckling.

- Olika fokusgrupper har tillfrågats vilka områden de anser att kommunen bör prioritera för en effektivare integration. De gav också förslag på hur kommunen kan arbeta praktiskt genom olika insatser, berättar Henrik Hellström, projektledare för integrationsstrategin i Gislaveds kommun.

Kommunens nämnder och förvaltningar fick därefter möjlighet att beskriva vilka verksamheter som pågår, men också de fortsatta behov som finns. Sammantaget har detta utgjort ett viktigt bidrag till den strategi och handlingsplan som har tagits fram.

Dokumentation och ansvarsfördelning

Under arbetets gång blev det tydligt att mycket redan görs på området, men att dokumentation och uppföljning behöver förstärkas. Förutom att konkretisera insatser, syftar handlingsplanen därför även till att förtydliga ansvarfördelning och samverkan mellan förvaltningarna i integrationsarbetet.

– En tjänsteman från varje förvaltning ska ingå i en arbetsgrupp och kommer ha det övergripande ansvaret för integrationsarbetet inom respektive verksamhet, säger Henrik Hellström.

Handlingsplanen gäller från år 2015 och kommer att gå upp till kommunstyrelsen för beslut efter årsskiftet.

Läs vidare

Kontakt

Henrik Hellström
Utredare
Gislaveds kommun
0371-816 39
henrik.hellstrom@gislaved.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot