Publicerad: 8 december 2017

Lokala exempel på samverkan med civila samhället, asyl- och flyktingmottagande

Föreningar, nätverk, studieförbund, organisationer, religiösa samfund och enskilda individer som engagerar sig ideellt. Detta är alla exempel på vad som utgör det civila samhället.

 • Öar utan gränser på Ekerö tar tillvara kraften hos alla
  ”Öar utan gränser” är en modell som började utvecklas 2015 i syfte att fånga upp engagemanget hos personer som vill stödja och välkomna nyanlända samt länka ihop gamla och nya Ekeröbor.
 • Support Group i Götene når ut till grupper som är svåra att nå
  I Götene kommun bor cirka 90 olika nationaliteter. Många nås inte av information, aktiviteter och insatser som erbjuds av kommunen eller av civila samhället. Och deras röster blir inte alltid hörda. Support Group bildades för att skapa dialog mellan de olika nationaliteterna i Götene och för att främja integrationsarbetet.
 • Framgångsrik asyl på Gotlands sydspets
  En novembernatt 2015 kom knappt 100 asylsökande till Burgsvik, en ort på södra Gotland med ca 900 invånare. Redan nästa dag hade några av dem letat sig fram till biblioteket. Biblioteket som hade öppet två dagar i veckan blev en viktig mötesplats. Litteratur på dari/farsi och arabiska införskaffades. De asylsökande fick möjlighet att använda internet och låna böcker. På biblioteket anordnades sagostunder för barn. Berättelserna lästes på svenska och översattes av tolkar.
 • VIDA – Sammanför offentlig verksamhet med civila samhället i Stockholms län
  Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet (VIDA) är ett projekt som ska leda till social inkludering och främja möjligheter på arbetsmarknaden för nyanlända. I projektet samverkar civila samhället med nio kommuner; Ekerö, Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Norrtälje, Täby, Vaxholm och Österåker. Från statligt håll är Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen samverkanspartners. Projektet ägs av Länsstyrelsen i Stockholm.
 • Tidig aktivering och medskapande arbete i Sala kommun gav framtida försörjning
  Sala tog under hösten 2015 emot 150 asylsökande i ett nyöppnade asylboende mitt i staden. Asyltiden är för många en sysslolös tid i väntan på besked om uppehållstillstånd. I Sala användes tiden effektivt. De asylsökande hade många idéer och genom att mobilisera lokala aktörer, skapades aktiviteter från första dagen.
 • Introduktionspaket ger fördjupad samhällsinformation till nyanlända och asylsökande i Karlstad kommun
  I samverkan med flera olika aktörer har Karlstads kommun tagit fram ett introduktionspaket med samhällsinformation till asylsökande och nyanlända.
 • Samtalsgrupper om jämställdhet i Hässleholms kommun
  Samtalsgrupper på dari och persiska möjliggörs för asylsökande genom samarbete med frivillsektorn.
 • Volontär i Nacka bygger broar mellan samhällssektorer
  År 2008 startade Nacka kommun verksamheten ”Volontär i Nacka”. Uppdraget kom från kommunstyrelsen och en koordinator anställdes. Dennes uppdrag är att vårda, bredda, utveckla och synliggöra det ideella engagemanget.
 • Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – exemplet Yalla Trappan i Malmö
  Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentliga sektorn och idéburen sektor. Syftet är att stötta en verksamhet som hanterar en samhällsutmaning och ge dem möjlighet att aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen.
 • Cykelreparationer i Lund stärker självkänslan
  Under hösten 2015 samarrangerade Stenkrossen, Kulturskolan, Lunds konsthall och Skissernas museum konstfestivalen Bästa Biennalen Lund, där en stor del av stadens skrotcyklar användes till att skapa nya saker. Efter festivalen lagrades de överblivna skrotcyklarna på Stenkrossen.
 • Unga nyanlända i Karlskoga kommun guidar seniorer i IT-relaterade frågor
  Integrationsprojektet IT-guide har fått positivt gensvar från både IT-guider och från seniorer. Syftet med projektet är att föra samman relativt nyanlända ungdomar med seniorer där ungdomarna arbetar som IT-guider.
 • Kramfors samordnar och sprider information i asylmottagandet
  Intern och extern samordning. Nätverksarbete med civilsamhället och lokalbefolkningen. Allt med fokus på korrekt information och kunskapsspridning samt koordinering av olika aktörer. Det är asylsamordnaren i Kramfors uppdrag.
 • Praktiskt och socialt stöd för nyanlända i Upplands Väsby
  Upplands Väsby kommun och Arbetsförmedlingen tog ett gemensamt beslut och inrättade en introduktionsstödjare för nyanlända kommuninvånare. Syftet är att erbjuda praktiskt och socialt stöd samt att samordna civilsamhället i verksamheter för målgruppen.
 • Länksamling: webbstudier i svenska och nyheter på lätt svenska
  Länkar till olika webbsidor för självstudier i svenska för nybörjare. Några av webbsidorna finns även som mobilapplikationer. Här finns också länkar till nyheter på lätt svenska. Samtliga webbsidor och mobilapplikationer är gratis att använda.
 • Skrift om samverkan med civila samhället i mottagandet av nyanlända
  Skriften LOSSA – lokala exempel på samverkan mellan stat, kommuner och civilsamhälle i mottagandet av nyanlända (2015) syftar till att sprida kunskap och inspiration om lokal samverkan. I skriften presenteras tio exempel på lokal samverkan mellan offentlig sektor och civila samhället.
 • Stora insatser för asylsökande i Umeå kommun
  International Meeting Point i Umeå är en organisation av volontärer för asylsökande. Medborgarskolan skapar förutsättningar för insatser och arrangerar volontärutbildningar. Kommunen samverkar med organisationen vid kommunens evakueringsboenden.
 • Idrott och föreningsliv i centrum när Vimmerby tar mot nyanlända
  Fotboll, andra sporter och föreningsliv kan skapa mötesplatser och gemenskap. Det har man tagit fasta på i Vimmerby där nyanlända både kan delta i föreningsaktiviteter och erbjudas olika slags service.
 • Nationell samordning och stöd till flyktingguideverksamhet
  Behovet av möten mellan etablerade kommuninvånare och nyanlända är stort. Eskilstuna kommun bedriver sedan 2014 ett nationellt projekt som tar tillvara erfarenheter och erbjuder stöd i uppstart och utveckling av flyktingguide- och språkvänverksamhet.
 • Integration på landsbygden i Örnsköldsviks kommun
  Ett aktivt föreningsliv och lokalt förankrade projektledare. Det har varit Örnsköldsviks framgångsrecept för ökad integration i orterna på kommunens landsbygd. Resultatet? Lokala Mångkulturella Centrum och stärkt gemenskap.
 • Idéburen sektor en del av etableringsplanen i Skåne
  I Skåne pågår ett arbete för att utveckla samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i etableringen av nyanlända. Syftet är att med nya grepp bättre ta tillvara föreningslivets betydelse för sociala kontakter och att främja nyanländas delaktighet i samhället.
 • Flyktingguide/Språkvän Göteborg underlättar social integration
  Redan 2003 insåg Göteborgs stad behovet av att skapa sociala mötesplatser mellan nyanlända och etablerade kommuninvånare. Genom långsiktigt och strategiskt arbete har verksamheten stadigt vuxit och inkluderar nu en rad olika mötesformer.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot