Publicerad: 8 december 2017

Cykelreparationer i Lund stärker självkänslan

Under hösten 2015 samarrangerade Stenkrossen, Kulturskolan, Lunds konsthall och Skissernas museum konstfestivalen Bästa Biennalen Lund, där en stor del av stadens skrotcyklar användes till att skapa nya saker. Efter festivalen lagrades de överblivna skrotcyklarna på Stenkrossen.

Situationen med många nyanlända födde under samma period en idé. Stenkrossen och Bike Kitchen Lund gick ihop för att erbjuda ensamkommande ungdomar möjlighet att välja ut en skrotcykel. Med handledning av Bike Kitchen Lund får ungdomarna reparera och sedan behålla sin cykel. Det är inte bara cyklarna som repareras, även ungdomarnas självkänsla och tillit till andra människor stärks.

Under februari månad (2016) har ett trettiotal ungdomar fått ideell hjälp från Bike Kitchen Lund för att kunna reparerat skrotcyklar på Stenkrossen. Entusiasmen är stor och en del av ungdomarna har kunna cykla hem på cyklar som de själva reparerat. Att ha en cykel i Lund innebär ett rörligare liv och ett steg närmare integration. Att dessutom ha reparerat den själv bidrar till aktivering och en möjlighet att skaffa vänner, prata svenska samt ger en bild av det svenska samhället.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot