Publicerad: 8 december 2017

Framgångsrik asyl på Gotlands sydspets

En novembernatt 2015 kom knappt 100 asylsökande till Burgsvik, en ort på södra Gotland med ca 900 invånare. Redan nästa dag hade några av dem letat sig fram till biblioteket. Biblioteket som hade öppet två dagar i veckan blev en viktig mötesplats. Litteratur på dari/farsi och arabiska införskaffades. De asylsökande fick möjlighet att använda internet och låna böcker. På biblioteket anordnades sagostunder för barn. Berättelserna lästes på svenska och översattes av tolkar.

En annan mötesplats var Öja skola som med cirka 30 barn i årskurs F-6 var nedläggningshotad. Glädjen var därför stor bland barn, föräldrar och lärare då det i början av februari 2016 stod klart att skolan fick ta emot ett tiotal asylsökande barn. Närheten till skolan var viktig för de asylsökande. Föräldrar fick bättre förutsättningar att förstå och dela sina barns nya erfarenheter samt en bra inblick i hur den svenska skolan fungerar.

I juli 2016 stängdes asylboendet ner och flera asylsökande flyttades till andra ställen. Genom mobilisering av lokalsamhället, frivilliga och volontärer skapades möjligheter för ungefär hälften av de asylsökande att stanna kvar i närområdet. Exempelvis genom att cirka 170 bofasta och sommargotlänningar bildade en förening.

Under perioden november 2015 till mars 2017 dokumenterades en stor del av arbetet. Bibliotekarien på Burgsviks bibliotek tillsammans med en forskare var drivande i arbetet som resulterade i boken ”Att bygga en framtid”. I den beskrivs att det med goda viljor, hårt arbete, humor och glädje går att ge asylsökande personer möjlighet att påbörja arbetet med att bygga sig en ny framtid. Exempelvis att volontärer ordnade välkomstfest, mötesplatser, hjälp med transporter, svenskundervisning, praktik, fasta arbeten och fritidsaktiviteter.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot