Publicerad: 8 december 2017

Idéburen sektor en del av etableringsplanen i Skåne

I Skåne pågår ett arbete för att utveckla samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i etableringen av nyanlända. Syftet är att med nya grepp bättre ta tillvara föreningslivets betydelse för sociala kontakter och att främja nyanländas delaktighet i samhället.

Organisation: Partnerskap Skåne (Nätverket Idéburen Sektor Skåne; Länsstyrelsen Skåne)
Målgrupp: nyanlända under etablering

Behovet av att träna vardagssvenska och utveckla sociala kontakter är stort bland nyanlända. Projektet Nätverk – Aktivitet – Delaktighet (NAD) i region Skåne tar fasta på detta. NAD inventerar det lokala föreningslivet och matchar i samverkan med Arbetsförmedlingen individ med idéburen sektor.

- Det har saknats organiserad samverkan mellan offentlig och idéburen sektor inom etableringen. Genom förbättrad samverkan, framförallt med Arbetsförmedlingen, så kan vi underlätta för nyanlända som vill delta i föreningslivet. Detta kan vi göra genom att använda etableringsplanen som en resurs, där sådant som finns runt individen: aktiviteter hos en lokal förening, ett studieförbund, en Röda Korset-krets, kan läggas in, säger Henrik Nilsson, processledare NAD.

Där ett ömsesidigt intresse finns, från individ såväl som verksamhet inom idéburen sektor, görs matchningar.

- En äldre man som är mycket duktig på schack fick möjlighet att involveras i en lokal schackförening. Nu praktiserar han i föreningens skolprojekt, där även hans kunskaper i arabiska kommer väl till pass, berättar Henrik Nilsson.

Nya NAD

Projektets första år är avslutat. Samverkan mellan offentlig och idéburen sektor inom etableringen fortsätter dock att utvecklas.

På strategisk nivå ska nya NAD möjliggöra ökad kunskap inom offentlig förvaltning om förutsättningarna i idéburen sektor och öka kunskapen i idéburen sektor om etableringen. På operativ nivå skalas verksamheten upp till Skåneregionens fyra noder, med en lokal samordnare i vardera nod.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot