Publicerad: 8 december 2017

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – exemplet Yalla Trappan i Malmö

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentliga sektorn och idéburen sektor. Syftet är att stötta en verksamhet som hanterar en samhällsutmaning och ge dem möjlighet att aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen.

IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs av en idéburen organisation där den offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte kan lösas på egen hand. Det kan till exempel handla om läxläsning med barn eller aktiviteter för nyanlända. Ett avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra till samt tidsram för partnerskapet. Ofta finns ett finansiella stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller ett verksamhetsstöd till föreningar/organisationer.

Yalla Trappan är en av de idéburna organisationer som ingått ett partnerskap med Malmö stad. Yalla Trappan är ett kvinnokooperativ och ett arbetsintegrerat socialt företag i Rosengården, Malmö. Det övergripande syftet i IOP mellan Malmö stad och Yalla Trappan är att verka för ökad sysselsättning och minskat utanförskap.

Målgruppen är kvinnor boende i Malmö och som är födda utanför OECD/EU-området. Ofta är de hemarbetande med stort ansvar för hushåll och familj. De ingår inte i etableringsuppdraget eller i Jobb- och utvecklingsgarantin. Yalla Trappan har utvecklat en metodik ” att lära genom att göra” som är skapad för målgruppen och ger dem möjlighet att närma sig arbetsmarknaden i sin egen takt.

Yalla Trappan

Malmö stad har även ingått partnerskap med andra idéburna aktörer.

IOP i Malmö stad
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot