Publicerad: 8 december 2017

Idrott och föreningsliv i centrum när Vimmerby tar mot nyanlända

Fotboll, andra sporter och föreningsliv kan skapa mötesplatser och gemenskap. Det har man tagit fasta på i Vimmerby där nyanlända både kan delta i föreningsaktiviteter och erbjudas olika slags service.

Organisation: Vimmerby kommun (huvudman), Vimmerby Idrottsförening (VIF), Bostadsbolaget Vimarhem, Hyresgästföreningen
Målgrupp: nyanlända, utrikes födda, boende i Bullerbyn

– I Vimmerby IF arbetar vi både med att integrera människor med annan bakgrund än svensk och för att funktionshinder inte ska vara ett hinder. Den metod som vi jobbar fram tillsammans med kommunen intresserar många. Och i november utsågs vi till årets barn- och ungdomsförening på fotbollsgalan, säger David Lindgren som är projektledare i Vimmerby IF.

Mycket av arbetet utgår från Mötesplats Bullerbyn, som är en samverkan mellan flera kommunala förvaltningar och enheter inom Vimmerby kommun samt Vimmerby IF. Bostadsbolaget har ställt upp med lokal och där finns även möjlighet till service. Mötesplatsen ligger i området Bullerbyn, där många nyanlända kommuninvånare och personer som tidigare invandrat bor.

– Vi samordnar föreningar och erbjuder viss fritidsverksamhet. Invånarna får även hjälp med alla sorts frågor och kan göra felanmälningar av sina bostäder hos oss, säger David Lindgren.

På Mötesplats Bullerbyn koordineras prova på-verksamhet hos lokala föreningar i alltifrån skridskor till hästridning. Samordningen har underlättat för föreningslivet att bredda sin målgrupp.

Nya arbetstillfällen

Mötesplatsen är bemannad av anställda som inte är etablerade på arbetsmarknaden. Flera av dem bor i området Bullerbyn och har själva invandrat till Sverige.

– De anställda får nya erfarenheter och kontaktnät. Boende i området får stöd och service i sitt närområde och på andra språk än svenska om behov finns. Det underlättar för de boende och är ett stöd bland annat till kommunens integrationsenhet, berättar David Lindgren.

Utöver Mötesplats Bullerbyn finns även Mötesplats CEOS och allaktivitetshuset Fabriken. Tillsammans benämns de Vimmerby mötesplatser, en verksamhet som växer och skapar nya mötesplatser. Mötesplats CEOS, som inriktar sig på fotbollsverksamhet för barn och unga, har även startat ett läsförståelseprojekt.

– Kommunen har anställt nyanlända personer även till Mötesplats CEOS och fabriken. De anställda växlar mellan kommunens olika mötesplatser och fler kan därmed erbjudas tjänst, säger David Lindgren.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot