Publicerad: 8 december 2017

Integration på landsbygden i Örnsköldsviks kommun

Ett aktivt föreningsliv och lokalt förankrade projektledare. Det har varit Örnsköldsviks framgångsrecept för ökad integration i orterna på kommunens landsbygd. Resultatet? Lokala Mångkulturella Centrum och stärkt gemenskap.

Organisation: Örnsköldsviks kommun
Målgrupp: nyanlända och asylsökande

Verksamheterna uppstod utifrån en förfrågan till kommunens integrationsenhet. Kan vi skapa liknande Mångkulturella Centrum på landsbygden som finns i centralorten?

Delprojektledare, förankrade i sina respektive orter och aktiva i såväl lokalt föreningsliv som näringsliv, upphandlades och anställdes under år 2012- 2014. De samordnade olika ideella krafter och främjade god samverkan om allt från lokaler till volontärer.

- Ibland behöver processer startas upp för att hitta en fungerande form, men nu flyter verksamheterna på helt i ideell regi, säger Lena Lindström, näringslivsutvecklare Örnsköldsviks kommun.

Informationsspridning om verksamheter, såsom internationella middagar och caféer, har ofta skett genom dörrknackning. Delprojektledarna har även bidragit till att olika aktiviteter och verksamheter har spridits vidare till andra orter.

Örnsköldsviksmodellen

År 2013 startades det så kallade asylprojektet upp. Bakgrunden var att Migrationsverket planerade att etablera flertalet asylboenden ute i landsbygdsorterna.

- Vi genomförde en kartläggning om orternas förutsättningar för att underlätta ett gott asylmottagande, säger Lena Finne Jansson, utvecklingsstrateg/samordnare Örnsköldsviks kommun.

Brobyggare mellan civilsamhället och de asylsökande samt återkommande nätverksmöten med olika aktörer, har blivit några av insatserna utifrån kartläggningen. Även möteslokaler med wi-fi och datorer har upprättats. Integrationsprojektets verksamheter och delprojektledare har även engagerat sig i de orter där asylboenden har etablerats. Fler aktiviteter på ideell basis har tillkommit.

- De asylsökande har i uppföljningen berättat att de känner sig välkomna och att de har fått en bra introduktion till sina nya bostadsorter. En drivkraft har även varit att få en del av dem att stanna i orterna permanent, berättar Lena Finne Jansson.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot