Publicerad: 21 juni 2018

Introduktionspaket ger fördjupad samhällsinformation till nyanlända och asylsökande i Karlstad kommun.

Introduktionspaketet är samhällsinformation från ett flertal olika aktörer. Avdelningen för nyanlända i Karlstads kommun har tagit fram paketet i samverkan med civilsamhället. Många olika organisationer och föreningar har lång erfarenhet av att arbeta med målgrupperna.

Organisation: Karlstad kommun
Verksamhet: Avdelningen för nyanlända, samverkan med civila samhället
Målgrupp: Asylsökande och nyanlända i Karlstads kommun

Syftet med introduktionspaketet är att ge alla nyanlända och asylsökande i Karlstads kommun samma välkomnande samt att ge information om Karlstad och om Sverige. Introduktionspaketet gör det lättare att erbjuda samhällsinformation till asylsökande som bor utspritt i kommunen.

Andra målgrupper är nyanlända över 65 år som får bättre möjlighet att ta del av relevant samhällsinformation. Nyanlända vuxna får en möjlighet till fördjupad information inom vissa områden i tillägg till den ordinarie samhällsinformationen som ingår i etableringen.

Ytterligare syfte med introduktionspaketet är att samordna de insatser som pågår i kommunen och underlätta samverkan mellan aktörer i civilsamhället. Introduktionspaketet innehåller samhällsinformation och berör frågor kring exempelvis boende, ekonomi, värdegrund, familjestöd med mera.

Nätverket, som kommunen med civilsamhällets hjälp skapat, är funktionellt och aktörernas olika kompetenser och kunskapsområden bidrar i det gemensamma arbetet. Det gemensamma arbetet kommer nyanlända och asylsökande till godo när de erbjuds ett smörgåsbord av aktiviteter inom samhällsinformation.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot