Publicerad: 19 oktober 2018

Introduktionspaket ger fördjupad samhällsinformation till nyanlända och asylsökande i Karlstad kommun

I samverkan med flera olika aktörer har Karlstads kommun tagit fram ett introduktionspaket med samhällsinformation till asylsökande och nyanlända.

Organisation: Karlstad kommun
Verksamhet: Avdelningen för nyanlända, samverkan med civila samhället
Tidsperiod: 2017- pågående (oktober 2018)

Exemplet i korthet

Introduktionspaketet inkluderar samhällsinformation från ett flertal olika aktörer. Avdelningen för nyanlända i Karlstads kommun har tagit fram paketet i samverkan med civilsamhället. Många olika organisationer och föreningar har lång erfarenhet av att arbeta med målgrupperna.

Därför gjorde vi det

Det var flera olika aktörer som hade kontakt med samma målgrupp, därför fanns det ett behov att kartlägga vilka aktörer som gör vad.

Syftet med introduktionspaketet är att ge alla nyanlända och asylsökande i Karlstads kommun samma välkomnande samt att ge information om Karlstad och om Sverige. Introduktionspaketet gör det lättare att erbjuda samhällsinformation till asylsökande som bor utspritt i kommunen.

Andra målgrupper är nyanlända över 65 år som får bättre möjlighet att ta del av relevant samhällsinformation. Nyanlända vuxna får en möjlighet till fördjupad information inom vissa områden i tillägg till den ordinarie samhällsinformationen som ingår i etableringen.

Ytterligare syfte med introduktionspaketet är att samordna de insatser som pågår i kommunen och underlätta samverkan mellan aktörer i civilsamhället. Introduktionspaketet innehåller samhällsinformation och berör frågor kring exempelvis boende, ekonomi, värdegrund, familjestöd med mera.

Så gjorde vi

Arbetet startade i början av 2017 och introduktionspaketet lanserades i juni samma år. Materialet är framtaget tillsammans med samverkansaktörerna. Aktörerna ses ca två gånger per år för att se över behovet från målgruppen. Utöver det träffarna uppdaterar var och en av aktörerna sin verksamhet och meddelar samordnaren vad som skall ändras i paketet.

Nätverket, som kommunen med civilsamhällets hjälp skapat, är funktionellt och aktörernas olika kompetenser och kunskapsområden bidrar i det gemensamma arbetet. Det gemensamma arbetet kommer nyanlända och asylsökande till godo när de erbjuds ett smörgåsbord av aktiviteter inom samhällsinformation.

Så blev det

Enligt Patrik Buhrkall-Nilsson, fritidssamordnare i Karlstads kommun, har resultatet blivit att fler och fler av de nyanlända blir inkluderade i samhället på grund av deras deltagelse i någon av aktörernas utbud. Arbetet har nått syftet att ”samordna de insatser som pågår i kommunen och underlätta samverkan mellan aktörer i civilsamhället”.

-Vi utvecklar ständigt samarbetet med civilsamhället så att inkluderings- och integrationsarbetet ska vara så effektivt som möjligt. Vi har även en motsvarande del när det kommer till idrottsföreningar, fortsätter Patrik Buhrkall-Nilsson.

Viktigaste slutsatser

I början sattes paketet ihop utifrån det som aktörerna tyckte att nyanlända behövde lära sig som ny i Sverige. Under arbetets gång har detta utvecklats.

-Vissa delar skall vara med men vi upptäckte snart att det är också viktigt att lyssna på målgruppen vad de vill ha/behöver.

Fördjupning

Introduktionspaket för asylsökande och nyanlända över 18 år (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Patrik Buhrkall-Nilsson
Fritidssamordnare
Avdelningen för nyanlända
Karlstads kommun
054-540 84 71
patrik.buhrkall.nilsson@karlstad.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot