Publicerad: 8 december 2017

Kramfors samordnar och sprider information i asylmottagandet

Intern och extern samordning. Nätverksarbete med civilsamhället och lokalbefolkningen. Allt med fokus på korrekt information och kunskapsspridning samt koordinering av olika aktörer. Det är asylsamordnaren i Kramfors uppdrag.

Organisation: Kramfors
Verksamhet: asylsamordning
Målgrupp: berörda myndigheter, civilsamhället, lokalbefolkning

- Asylsamordnaren säkerställer god kompetens i frågor som rör lagstiftning och ansvarsfördelning i det lokala asylmottagandet. Samordnaren fungerar även som kontaktperson och bollplank för kommun, kommuninvånare, myndigheter och civilsamhälle, säger Maria Thunberg, asylsamordnare Kramfors kommun.

Genom en arbetsgrupp med representanter från civilsamhället, en intern grupp i kommunen och flera olika nätverksgrupper koordinerar och möjliggör asylsamordnaren utbyte av information och kunskap.

Utifrån önskemål kan olika aktörer bjudas in och informera om sitt uppdrag, till exempel landstinget eller lokala fastighetsägare. Sammantaget underlättar arbetssättet för aktörerna så att de kan koncentrera sig på sina respektive verksamheter och uppdrag.

Transparens - en motvikt mot desinformation

En viktig utgångspunkt för asylsamordnarens arbete är att förebygga konflikter och främja ett öppet lokalsamhälle. Tidigt startade asylsamordnaren en lokal Facebooksida, Integration Kramfors kommun.

- Där sprider jag lokala och personliga reflektioner samt lyfter fram allt bra som görs. Jag delar även information från myndigheter såsom prognoser i asylmottagandet. Sidan är en del i att åstadkomma en motvikt till den desinformation som också förekommer på nätet, säger Maria Thunberg.

Även olika föreningar och gymnasieskolan har vid flera tillfällen fått besök av samordnaren. Efter varje besök har många gått med i den lokala Facebooksidan.

- Genom att jag är kontaktperson för alla olika aktörer: Migrationsverket, kommunen, länsstyrelsen, fastighetsägarna och asylboendena så är jag uppdaterad och har korrekt information. Det tror vi är en framgångsfaktor, säger Maria Thunberg.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot