Publicerad: 8 december 2017

Nationell samordning och stöd till flyktingguideverksamhet

Behovet av möten mellan etablerade kommuninvånare och nyanlända är stort. Eskilstuna kommun bedriver sedan 2014 ett nationellt projekt som tar tillvara erfarenheter och erbjuder stöd i uppstart och utveckling av flyktingguide- och språkvänverksamhet.

Organisation: Eskilstuna kommun
Målgrupp: kommuner, frivilligorganisationer, skolor med flera i samverkan

Redan 2006 började Eskilstuna kommun matcha etablerade och nyanlända i syfte att genom personliga kontakter främja integration. Sedan starten har omkring 1 000 individer, par och familjer matchats utifrån intressen och bakgrund.

- Inte sällan leder kontakten till långvarig och verklig vänskap – och integration på riktigt! Nu samordnar och stöttar vi verksamheter över hela landet när de startar upp och utvecklar likande aktiviteter, säger Jonatan Mathai, nationell koordinator, Eskilstuna kommun.

Färdigt koncept och nätverk utan kostnad

Företrädarna för Eskilstuna kommun åker ut till olika platser i landet där intresse finns kring verksamhet som syftar till att kommuninvånare möts eller där stöd efterfrågas. Utan kostnad delar kommunen med sig av ett färdigt koncept med verktyg kring uppstart, marknadsföring, administration, material, kontaktskapande, aktiviteter med mera.

Utgångspunkten för sådan verksamhet är att personliga och jämlika kontakter främjar språkutveckling, kulturkännedom och kunskap om sociala koder. Utbytet är ömsesidigt vilket innebär att båda parter förväntas lära sig av varandra.

I nuläget finns över 140 verksamheter runtom landet och intresset för nystart är stort.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot