Publicerad: 8 december 2017

Praktiskt och socialt stöd för nyanlända i Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun och Arbetsförmedlingen tog ett gemensamt beslut och inrättade en introduktionsstödjare för nyanlända kommuninvånare. Syftet är att erbjuda praktiskt och socialt stöd samt att samordna civilsamhället i verksamheter för målgruppen.

Organisation: Upplands Väsby kommun, Arbetsförmedlingen
Verksamhet: introduktionsstöd
Målgrupp: nyanlända med PUT

- När Arbetsförmedlingens etableringslotsar togs bort upplevde vi ett glapp i det sociala och praktiska stödet för våra nyanlända kommuninvånare. Därför inrättades en tjänst som kallas för introduktionsstödjare, säger Isabella Westerlund Rashidi.

Såväl arbetsförmedlare som kommunens flyktingsekreterare kan göra en bedömning om behov av extra stöd. Det kan handla om att följa med till läkaren, ansöka om bank-id eller skolplats till nyanlända barn samt att hjälpa till vid myndighetskontakter.

- De nyanlända som anvisas kommunen möter jag upp. Jag lämnar över nycklar, hjälper till att skaffa möbler, ordnar med folkbokföring med mera. Jag håller även i gemensam bostadssökning en gång i veckan för de som behöver det, berättar Isabella Westerlund Rashidi.

Inom kort påbörjas därtill en satsning på lokal samhällsinformation. Kommunens nyanlända får information om lokalsamhället, dit lokala funktioner som biblioteket kommer bjudas in.

Samverkan med civilsamhället

Introduktionsstödjarens roll är flexibel och behovsbaserad. Ett tydligt behov har varit att utöka kontakterna och samverkan med det lokala civilsamhället i verksamheter för målgruppen.

I ett första steg bjöds därför en stor mängd föreningar och organisationer in till en gemensam workshop. Där diskuterades vilka verksamheter för flyktingar som redan fanns, hur samordningen ska gå till och vilka ytterligare behov som finns. Det visade sig att många verksamheter för målgruppen redan finns, men att flera hade svårt att nå ut till frivilliga.

- Då anordnade vi en informationskväll. 250 personer från lokalsamhället kom för att träffa ett tiotal föreningar som stod vid egna bord. Kommunen passade på att söka familjehem och jourhem. Nu finns det en stor volontärbank, berättar Isabella Westerlund Rashidi.

Introduktionsstödjaren träffar representanter från civilsamhället kontinuerligt för att utveckla arbetet. Härnäst planeras en informationskväll också för nyanlända, där de får möjlighet att träffa föreningar och organisationer.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot