Publicerad: 8 december 2017

Samtalsgrupper om jämställdhet i Hässleholms kommun

Samtalsgrupper på dari och persiska möjliggörs för asylsökande genom samarbete med frivillsektorn.

Organisation: Kommun
Målgrupp: Asylsökande med särskilt fokus på kvinnor
Typ av exempel: Samarbete med civilsamhälle

Asylprocessen är lång och många asylsökande vistas länge i Hässleholms kommun innan de får beslut i sitt ärende. Livet som asylsökande utmärks för många av väntan och sysslolöshet något som organisationer, föreningar och frivilliga försöker råda bot på. Under 2017 har Hässleholms kommun, tillsammans med frivilligsektorn, sökt och fått medel från Länsstyrelsen för ett ettårigt språkstödjande projekt till asylsökande. Syftet med insatsen är även att ge samhällsorientering där dialog och diskussion ska leda till ökade kunskaper om det svenska samhället men också kring frågor som rör rättigheter, skyldigheter och jämställdhet. Målgruppen är framförallt asylsökande kvinnor, vuxna som bor i lägenheter/flyktingboende samt ensamkommande barn som bor i nätverksfamiljer. Deltagandet är frivilligt.

I satsningen ingår flera delar varav en bygger på ett samarbete med Feminist dialog som arbetar för fred och jämställdhet i såväl Sverige som i världen genom dialog och genom att sprida kunskap om kvinnors rättigheter. Tack vare samtalsgrupper på asylsökandes eget språk kan män och kvinnor få möjlighet att diskutera jämställdhet samt hur det är att leva som man och kvinna i Sverige. Samtalsgrupperna som genomförts under våren 2017 har varit ett lyckat forum för att öppna upp diskussionen om jämställdhet. Bland annat har känsliga frågor kunnat belysas på respektfullt sätt. Höstens samtalsgrupper kommer att utvecklas ytterligare utifrån de erfarenheter som gjorts under våren.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot