Publicerad: 19 februari 2019

Skrift om samverkan med civila samhället i mottagandet av nyanlända

Skriften LOSSA – lokala exempel på samverkan mellan stat, kommuner och civilsamhälle i mottagandet av nyanlända (2015) syftar till att sprida kunskap och inspiration om lokal samverkan. I skriften presenteras tio exempel på lokal samverkan mellan offentlig sektor och civila samhället.

Skriften är resultatet av projektet LOSSA – lokala spelplaner för samverkan mellan olika aktörer som drevs av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Upplands Väsby kommun. Länsstyrelsen finansierade projektet genom Paragraf 37-medel.

LOSSA – lokala exempel på samverkan mellan stat, kommuner och civilsamhälle i mottagandet av nyanlända

Projektet LOSSA har inventerat goda exempel i hela Sverige i syfte att hitta metoder och strategier som kan underlätta samverkan mellan stat, kommuner och civilsamhälle i mottagandet av nyanlända.

Vägledning för kommuner och civilsamhället

Även Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tagit fram en skrift om samverkan med civilsamhället.  Skriften "SAMLA KRAFT" är tänkt att ge vägledning, argument och metoder för att lyckas ännu bättre i ambitionen att samverka ‒ att samla de gemensamma krafterna och ytterst bidra till ett samhälle som håller samman. Den riktar sig framför allt till kommuner och till det civila samhällets organisationer på lokal nivå.

Samla kraft - En vägledning för kommuner och civilsamhället
om samverkan kring insatser för nyanlända
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot