Publicerad: 8 december 2017

Stora insatser för asylsökande i Umeå kommun

International Meeting Point i Umeå är en organisation av volontärer för asylsökande. Medborgarskolan skapar förutsättningar för insatser och arrangerar volontärutbildningar. Kommunen samverkar med organisationen vid kommunens evakueringsboenden.

Organisation: Medborgarskolan Umeåregionen, Röda Korset, Umeå kommun
Verksamhet: insatser för asylsökande, insatser på evakueringsboenden
Målgrupp: asylsökande, nyanlända

I september kom alltfler asylsökande flyktingar till Umeå centralstation. Snart samlades volontärer på tågstationen för att hjälpa flyktingarna. Någon ställde frågan: Hur kan vi samordna oss?

- Medborgarskolan och Röda Korset bestämde sig för att stötta upp volontärerna som nu har skapat organisationen International Meeting Point, säger Veronica Abnersson, verksamhetschef Medborgarskolan Umeåregionen.

Umeå kommun har kallat ut FRG – kommunernas frivilliggrupper – som rekryterar och intervjuar nya volontärer. Medborgarskolan, Röda Korset och Civilförsvarsförbundet utbildar volontärerna. På så sätt kvalitetssäkras organisationens insatser mot målgruppen.

Evakueringsboenden i Umeå

International Meeting Point samverkar med kommunens evakueringsboenden, det vill säga temporära boenden för asylsökande som kommunen ansvarar för på uppdrag av Migrationsverket.

- Vi har fört en dialog med personal på kommunens boenden. I arbetsgrupper går volontärer ut och möter de asylsökande. Vi bjuder även in asylsökande till verksamheter hos oss, berättar Veronica Abnersson.

Genom FRG kompletterar volontärer kommunens ordinarie bemanning av evakueringsboendena. Där erbjuder de bland annat asylsökande samtalsstöd på olika språk.

Andra aktiviteter genom International Meeting Point är till exempel språkträning, samhällsinformation och aktiviteter för barn och familjer.

Volontärerna utgör en blandning av olika kompetenser inom bland annat pedagogik och vård- och omsorg. För de volontärer, till exempel unga och studenter, som inte har så stor erfarenhet från arbetsmarknaden så upplevs det här som en arbetsmarkandsmerit, avslutar Veronica Abnersson.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot