Publicerad: 12 december 2017

Support Group i Götene når ut till grupper som är svåra att nå

I Götene kommun bor cirka 90 olika nationaliteter. Många nås inte av information, aktiviteter och insatser som erbjuds av kommunen eller av civila samhället. Och deras röster blir inte alltid hörda. Support Group bildades för att skapa dialog mellan de olika nationaliteterna i Götene och för att främja integrationsarbetet.

Målgrupp: Nya Götenebor
Verksamhet: Samverkan med frivilligsektorn

Support Group Götene är en form av självorganisering där nya och etablerade Götenebor samlas för att stötta integrationen i samhället. Gruppen består av nyckelpersoner från olika språkgrupper som har olika språk- och kulturkompetenser. Dessa personer fungerar i sin tur som språkrör till de olika språkgrupperna och sprider relevant information vidare. Till exempel genom att översätta information från kommunen. Några av Support Groups medlemmar är etablerade Götenebor som stöttar nyblivna Götenebor och delar med sig av sina nätverk och kunskaper.

Genom att ha representanter från olika språk- och kulturgrupper kan Support Group lyfta fram de behov nya Götenebor har och som kan göra det enklare att komma in i samhället. Exempelvis har Support Group anordnat cykel- och simkurser, kurser i svenska språket och i att skriva ett CV. Det finns även mindre grupper exempelvis en ”Jobb letar-grupp”. Målsättningen är att aktiviteterna ska passa så många som möjligt.

Utmaningar i arbetet är att hitta finansiering för exempelvis lokaler, särskilt för olika former av studiecirklar. Finansieringen löses oftast i form av samverkan med civila samhället. Andra utmaningar är att hitta etablerade Götenebor som vill engagera sig i Support Group. Verksamheten stöttas av en av självorganiserad grupp inom kommunen där alla beslut är baserade på gruppens önskemål.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot