Publicerad: 8 december 2017

Tidig aktivering och medskapande arbete i Sala kommun gav framtida försörjning

Sala tog under hösten 2015 emot 150 asylsökande i ett nyöppnade asylboende mitt i staden. Asyltiden är för många en sysslolös tid i väntan på besked om uppehållstillstånd. I Sala användes tiden effektivt. De asylsökande hade många idéer och genom att mobilisera lokala aktörer, skapades aktiviteter från första dagen.

Organisation: Kommun
Målgrupp: Asylsökande
Typ av exempel: Film

Förutom de asylsökande själva så bidrog många i arbetet, exempelvis Sala kommuns integrationsenhet, personal och ledning på asylboendet, polis, räddningstjänst, arbetsförmedling, näringsliv och civila samhället.

De asylsökande inrättade ett ”råd” och valde själva sina företrädare. Bland annat kartlade de yrkeserfarenheter och utbildning hos de boende. Därefter togs kontakter med företag för att undersöka möjligheterna till praktikplats. Fokus lades på vad den enskilde kunde tillföra företaget. Ett femtiotal praktikplatser hittades. Parallellt fick de asylsökande kännedom om svensk arbetsmarknad. Idag har flera nyanlända funnit en framtida försörjning i Sala tack vare aktiviteterna under deras asyltid.

Rådet på asylboendet hade regelbundna möten med bland annat kommunens olika verksamheter, Migrationsverket och polis. Samarbete och tillit mellan myndigheterna och de asylsökande fungerade bra och asylboendet hade exempelvis få automatiska falska larm och mycket få incidenter där polis behövde tillkallas. Under perioden som asylboendet var öppet etablerade de boende ett nära samarbete med civilsamhället, föreningsliv, myndigheter, företag och kommun.

Utöver att bejaka de asylsökandes initiativ var god kommunikation till närsamhället och till övriga medborgare framgångsfaktorer. Ett syfte med kommunikationsarbetet var att minska risken för ryktesspridning och social oro. Ett stort arbete lades på relevant och tillgänglig information till olika målgrupper. Rådet från asylboendet mötte många olika grupperingar i lokalsamhället för att svara på frågor, själv få ställa frågor och kunde på så sätt reda ut eventuella missförstånd och minimera risken för social oro.

Film om Sala kommuns flyktingmottagande
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot