Publicerad: 8 december 2017

Unga nyanlända i Karlskoga kommun guidar seniorer i IT-relaterade frågor

Integrationsprojektet IT-guide har fått positivt gensvar från både IT-guider och från seniorer. Syftet med projektet är att föra samman relativt nyanlända ungdomar med seniorer där ungdomarna arbetar som IT-guider.

Hur fungerar ett mail- eller ett Facebook-konto? Hur används appar, Skype, banktjänster och hur köper man biljetter på internet är frågor som många seniorer ställer sig. På träffpunkter för äldre i Karlskoga kommun möts seniorer och IT-guider. Där kan ungdomarna hjälpa till med IT-relaterade frågor.

Integrationsprojektet IT-guide har varit igång i Karlskoga sedan 1 augusti 2015. Projektet har fått positivt gensvar av de seniorer som besökt träffpunkterna eller har fått information om IT-guide. Även IT-guiderna är positiva. Verksamheten utvecklar ungdomarnas självförtroende, IT-kunskaper, lärande och därmed språkutvecklingen. Det påverkar och underlättar individens integration i samhället, samtidigt som verksamheten stimulerar och utvecklar seniorers möjlighet till större digital delaktighet i samhället.

Om IT-guide

IT-guide är ett samverkansprojekt mellan Karlskoga kommun och föreningen Enter Sweden som genomför aktiviteterna, rekrytering och utbildning av IT-guiderna. I Karlskoga finansieras projektet av Länsstyrelsens utvecklingsmedel för integration (§37-medel) och pågår under hela 2016. IT-guiderna är utlandsfödda ungdomar som har bott i Sverige ett par år. Parallellt med sina studier kan de via IT-guide utveckla sina kunskaper i svenska, träna ledarskap och att arbeta i team.

IT-guide finns i flera kommuner som Örebro, Eskilstuna, Lindesberg, Hallsberg och Nynäshamn. Enter Sweden är en ideell förening och är ansvarig för verksamheten IT-guide. Föreningen har som mål att skapa delaktighet, utveckling och lärande i syfte att främja integration.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot