Publicerad: 8 december 2017

VIDA – Sammanför offentlig verksamhet med civila samhället i Stockholms län

Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet (VIDA) är ett projekt som ska leda till social inkludering och främja möjligheter på arbetsmarknaden för nyanlända. I projektet samverkar civila samhället med nio kommuner; Ekerö, Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Norrtälje, Täby, Vaxholm och Österåker. Från statligt håll är Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen samverkanspartners. Projektet ägs av Länsstyrelsen i Stockholm.

Målgrupp: Nyanlända med etableringsplan eller kommunal handlings-/åtgärdsplan
Verksamhet: Arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd

Projektets idé är att nyanländas engagemang i civilsamhället främjar språkträning, nätverkande och hälsa, vilket skapar bättre förutsättningar för social inkludering och för att hitta och få ett arbete. VIDA finansieras genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden och bygger på NAD-metoden.

Nätverk – Aktivitet – Delaktighet (NAD)

Syftet med VIDA är att bygga upp en samverkansmodell där nyanlända kan ta del av föreningsaktiviteter i sin etableringsplan eller i en kommunal ”handlings-/åtgärdsplan”. Nyanlända som har en etableringsplan eller en kommunal handlings-/åtgärdsplan kan utifrån intresse delta i en föreningsaktivitet några timmar i veckan parallellt med exempelvis studier på SFI.

Projektet bygger på att föreningar anmäler VIDA-aktiviteter till en föreningssamordnare som står i kontakt med den offentliga part som har potentiella deltagare. Föreningssamordnaren, en nyckelperson i projektet, matchar deltagare med lämpliga föreningar och kan även arbeta uppsökande för att hitta en passande förening utifrån behov som enskilda individer uttryckt. I augusti 2017, hade ett 70-tal individer matchats med en förenings verksamhet. Målet är minst 450 personer ska matchas under hela projektet.

Vid projektets slut (februari 2019) är intentionen att arbetssättet ska implementeras i Arbetsförmedlingens verksamheter och hos deltagande kommuner. Det pågår även ett arbete med att ta fram en modell som kan användas av andra kommuner som vill starta liknande verksamheter. VIDA utvärderas av följeforskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

VIDA – Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot