Publicerad: 8 december 2017

Volontär i Nacka bygger broar mellan samhällssektorer

År 2008 startade Nacka kommun verksamheten ”Volontär i Nacka”. Uppdraget kom från kommunstyrelsen och en koordinator anställdes. Dennes uppdrag är att vårda, bredda, utveckla och synliggöra det ideella engagemanget.

Fokus ligger på att bygga relationer, hitta samarbeten, möta och bemöta människor. Omvärldsbevakning, nätverksskapande, hitta synergieffekter ingår i uppdraget. Liksom att driva en lokalt förankrad volontärförmedling.

En erfarenhet är att uppbyggnaden av en volontärverksamhet tar tid. Under hösten 2015 då många sökte asyl i Sverige hade Volontär i Nacka redan upparbetade nätverk och arbetssätt som på olika sätt kunde förstärkas.

Bland annat startade ett samarbete med Öppna dörren som erbjuder en palett av enkla sätt att träffa personer med annan bakgrund. Ett exempel är Yrkesdörren som matchar ihop etablerade och nya svenskar som har erfarenhet från samma bransch. Öppna dörren samarbetar även med andra verksamheter som Kompis Sverige vilka hjälper människor från olika bakgrunder att mötas, Invitationsdepartementet som verkar för minnesvärda måltider och nya middagssällskap samt Svenska med baby som skapar nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden – och med ursprung i hela världen.

Öppna dörren

Invitationsdepartementet

Kompis Sverige

Svenska med baby

Yrkesdörren

Volontär i Nacka finns på plats på olika mötesplatser och deltar i flera nätverk. Omvärldsbevakning och marknadsföring är viktiga verktyg. Volontär i Nacka är aktivt på Twitter, Instagram och sprider volontäruppdrag via Facebook/Volontär i Nacka. En volontärtidning som produceras av och ges ut av volontärer tar upp olika teman som exempelvis Språk, Gränsöverskridande möten, Guide för nyanlända med flera. Tidningen lyfter på ett enkelt sätt mervärdet med ideella engagemang, vilket är uppskattat.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot