Publicerad: 26 november 2015

Fler lokala exempel på samverkan med civila samhället, asyl- och flyktingmottagande

  • I Ånge kommun möts nya och gamla invånare
    Kläder, kaffe och svenska – det är olika utgångspunkter för mötesplatserna i Ånge. Där träffas nya och gamla kommuninvånare och lär känna varandra. Bakgrunden till initiativen är över tusen nya invånare på kort tid, de flesta av dem asylsökande.
  • Flyktingguide/Språkvän i Eskilstuna kommun
    Med siktet inställt på integration i praktiken startade Eskilstuna kommun verksamheten Flyktingguide/Språkvän 2006. Genom matchningar mellan nyanlända och etablerade kommuninvånare äger årligen mängder av kulturöverskridande möten rum.
  • Kartläggning av frivilliginsatser för integration i Växjö
    Vad vill, kan och gör föreningslivet i Växjö på integrationsområdet? Det är utgångspunkten för den förstudie som kommunen genomfört i samverkan med Institutet för lokal och regional demokrati.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot