Publicerad: 13 oktober 2015

Flyktingguide/Språkvän i Eskilstuna kommun

Med siktet inställt på integration i praktiken startade Eskilstuna kommun verksamheten Flyktingguide/Språkvän 2006. Genom matchningar mellan nyanlända och etablerade kommuninvånare äger årligen mängder av kulturöverskridande möten rum.

Organisation: Eskilstuna kommun
Målgrupp: Etablerade och nyanlända Eskilstunabor

- Med anledning av de senaste årens invandring till Sverige aktualiseras frågan kring hur vi gemensamt välkomnar våra nya invånare och hjälper dem till bästa möjliga integration i det svenska samhället, säger Rabie Aldeeb integrationssamordnare Eskilstuna kommun.

När det handlar om att involvera kommuninvånarna är Eskilstuna en veteran i sammanhanget. I nästan tio år har kommunen matchat etablerade och nyanlända invånare.

Sedan starten har omkring 700 individer, par och familjer varit en del av matchningen som framförallt görs utifrån intressen och bakgrund.

Ömsesidigt utbyte

- En viktig del i nyanländas integrering sker i personlig kontakt med det nya landets invånare. Sådana möten är viktiga för språkutveckling, kulturkännedom och sociala koder, säger Rabie Aldeeb.

Till skillnad mot ett förmyndar- eller fadderuppdrag får inte deltagarna betalt. Deltagandet i verksamheten är frivilligt och utbytet är ömsesidigt. Det betyder att båda parter förväntas lära sig av varandra och av varandras bakgrund.

På så sätt faller många av de kravprofiler som ofta ställs i liknande program. Alla som vill kan umgås i samförstånd utifrån sina egna förutsättningar. En del umgås ofta, andra inte. Inte sällan leder dock kontakten till långvarig och verklig vänskap.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot