Publicerad: 29 oktober 2015

I Ånge kommun möts nya och gamla invånare

Kläder, kaffe och svenska – det är olika utgångspunkter för mötesplatserna i Ånge. Där träffas nya och gamla kommuninvånare och lär känna varandra. Bakgrunden till initiativen är över tusen nya invånare på kort tid, de flesta av dem asylsökande.

Organisation: Ånge kommun, Studieförbundet
Målgrupp: asylsökande, flyktingar, etablerade Ångebor

- Migrationsverket ansvarar för det mesta vad gäller våra asylsökande. Kommunen kompletterar tillsammans med flera initiativtagare från olika håll, säger Åke Nyhlén, vice ordförande Kommunstyrelsen.

Kommunen har startat projektet Samlad kraft för Ånges framtid. Tio ungdomar som varken arbetar eller studerar har fått anställning. Ungdomarna samlar in, organiserar och delar ut kläder till asylsökande efter behov. Lokalen lånar ett lokalt fastighetsbolag ut.

- Gensvaret från invånarna i kommunen har varit mycket positivt och behovet av kläder kan nu tillgodoses, berättar Åke Nyhlén.

Frivilliga fikar och undervisar i svenska

Studieförbunden Folkuniversitetet och ABF har tagit initiativ till svenskundervisning i form av studiecirklar. Där får asylsökande möjlighet att påbörja studier i svenska. Även nyanlända som redan studerar på sfi är välkomna.

- Kommunen ställer upp med lokal i olika delar av kommunen, till exempel ett Folkets Hus och en närcentral. Vi lånar ut kopiatorer och hjälper till att samordna. Själva undervisningen står frivilliga för, säger Åke Nyhlén.

Genom att upprop på Facebook har även fikaträffar dragits igång. Två av de asylsökande som deltar är kockar. Nu finns planer på att träffas över en bit mat för de som är intresserade.

- Tillsammans gör vi det möjligt för våra nya invånare att börja kommunicera på svenska och för att vi alla ska lära känna varandra, avslutar Åke Nyhlén.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot