Publicerad: 10 mars 2015

Kartläggning av frivilliginsatser för integration i Växjö

Vad vill, kan och gör föreningslivet i Växjö på integrationsområdet? Det är utgångspunkten för den förstudie som kommunen genomfört i samverkan med Institutet för lokal och regional demokrati.

Organisation: Växjö kommun
Målgrupp: föreningslivet

- Vi vill ta tillvara de resurser som finns ute i föreningslivet och öka samverkan med olika föreningar och frivilligorganisationer, inte minst gällande integrationsfrågan. Detta utgör bakgrund till den förstudie som genomfördes september 2013 till maj 2014, säger Tina Davidsson, Växjö kommun.

Kommunen har omkring fyrahundra registrerade föreningar. Genom en enkät gjordes en första genomlysning av fältet. Föreningar och organisationer som verkar på integrationsområdet plockades ut för djupintervjuer.

Ett antal dialogmöten med kommunala förvaltningar och olika föreningar genomfördes därefter. Resultaten från de olika aktiviteterna sammanfattades i Förstudie: Frivilliginsatser för stärkt mottagningskapacitet. Dokumentet innehåller även ett tjugotal rekommendationer för framtiden.

Etablering genom förening

Utifrån förstudiens resultat har kommunen i samverkan med Institutet för regional och lokal demokrati dragit igång projektet Etablering genom förening.

- Syftet är att hjälpa nyanlända att komma i kontakt med föreningslivet i kommunen, bland annat genom matchning. Kontakter med föreningslivet kan stärka integrationen och ger fler vägar till arbete och ett socialt liv, säger Tina Davidsson.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot