Publicerad: 3 november 2016
Prenumerera på Asyl- och flyktingmottagande, integration

Nyckeltal för integration

SKL sammanställer statistik och nyckeltal på integrationsområdet. Syftet är att ge nationella, regionala och lokala aktörer, såväl politiker som tjänstemän, underlag som kan användas för verksamhetsutveckling, strategiska diskussioner och beslut.

Statistiken hämtas från flera offentliga källor och vissa nyckeltal tas fram av SKL. Med hjälp av nyckeltalen kan man skaffa sig en lägesbild i kommunen. Samtidigt ger de en möjlighet att göra jämförelser med situationen i andra kommuner och att följa utvecklingen över tid.

Nyckeltalssamlingen belyser integration ur flera perspektiv för att ge en möjlighet att mäta kvalitet och resultat på både kort och lång sikt. Statistiken är indelad i sex områden:

  • Asyl- och flyktingmottagande
  • Svenskundervisning för invandrare (sfi)
  • Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för nyanlända
  • Etablering i arbete och studier
  • Demografi och bostäder
  • Representation av utrikes födda

Integrationsstatistiken samlas i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Nyckeltalen presenteras på kommunnivå och uppdateras årligen. Du hittar enklast statistiken i Jämföraren i Kolada. Gå gärna in och titta på din kommun!

Kolada

Nyckeltal för intergration

Klicka på bilden för att se en större bild

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot