Publicerad: 13 december 2018

Nyckeltal för integration

SKL sammanställer statistik och nyckeltal på integrationsområdet. Syftet är att ge nationella, regionala och lokala aktörer, såväl politiker som tjänstemän, underlag som kan användas för verksamhetsutveckling, strategiska diskussioner och beslut.

Nyckeltal integration

Användarguide för nyckeltal om integration

För att ge en introduktion till nyckeltalen med integration har SKL tagit fram en användarguide. I användarguiden presenteras innehållet i nyckeltalssamlingen och exempel ges på hur statistiken kan tolkas och användas. Det finns också beskrivningar av hur kommuner har arbetat framgångsrikt med frågor som rör integration. Vår förhoppning är att användarguiden kan inspirera till uppföljning och utvecklingsarbete inom området.

Användarguide om Nyckeltal med integration i fokus

Statistiken hämtas från flera offentliga källor och vissa nyckeltal tas fram av SKL. Med hjälp av nyckeltalen kan man skaffa sig en lägesbild i kommunen. Samtidigt ger de en möjlighet att göra jämförelser med situationen i andra kommuner och att följa utvecklingen över tid.

Nyckeltalssamlingen belyser integration ur flera perspektiv för att ge en möjlighet att mäta kvalitet och resultat på både kort och lång sikt. Statistiken är indelad i sex områden:

  • Asyl- och flyktingmottagande
  • Svenskundervisning för invandrare (sfi)
  • Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för nyanlända
  • Etablering i arbete och studier
  • Demografi och bostäder
  • Representation av utrikes födda.

Integrationsstatistiken samlas i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Nyckeltalen presenteras på kommunnivå och uppdateras årligen. Du hittar enklast statistiken i Jämföraren i Kolada. Gå gärna in och titta på din kommun!

Kolada

Nyckeltal för intergration

Klicka på bilden för att se en större bild

Publikationer

Informationsansvarig

  • Björn Andersson
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot