Publicerad: 17 mars 2017

Användarguide för lokal uppföljning av integration

SKL publicerar nu en användarguide för att underlätta användandet av de nyckeltal för integration som finns i Kolada.

Användarguiden ger en introduktion till nyckeltalen. Innehållet i nyckeltalssamlingen presenteras och exempel ges på hur statistiken kan tolkas och användas. Det finns också beskrivningar av hur kommuner har arbetat framgångsriket med frågor som rör integration. Förhoppningen är att användarguiden kan inspirera berörda tjänstemän och politiker till uppföljning och utvecklingsarbete inom området.

Statistiken redovisas på kommunnivå över tid och finns i Kommun och lanstingsdatabasen Kolada.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot