Publicerad: 4 maj 2016

Asylmottagandet minskar men flyktingmottagandet ökar

En ny prognos från Migrationsverket visar att antalet asylsökande blir färre men kommunmottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd ökar under 2016 och 2017.

Den nya aprilprognosen för asylmottagandet under år 2016 har minskat jämfört med Migrationsverkets prognos från februari.  Mellan 40 000 och 100 000 asylsökande beräknas komma till Sverige i år varav 4 000 till 14 000 är ensamkommande barn. Planeringsscenariot är 60 000 asylsökande varav 7 000 är ensamkommande barn. Det innebär att antalet asylsökande ökar under andra halvåret men i betydligt mindre omfattning än under hösten 2015.

Karenstid för ID-kontroller vecka 27 och 28

När ID-kontrollerna tillfällig upphör kan fler söka asyl Sverige. Migrationsverket beräknar mellan 500 och 4 000 asylsökande per vecka, varav 60 till 600 är ensamkommande barn.

Mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd ökar

Under år 2016 och 2017 ökar prognosen för kommunmottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd men sjunker kraftigt från 2018 jämfört med februariprognosen. Prognosen för år 2016 är: 73 700 (+ 5 600), för år 2017: 103 600 (+ 10 900) och för år 2018: 49 900 (-58 800).  Ökningen i år och nästa år beror på att antalet avgjorda asylärenden ökar jämfört med tidigare beräkningar. Att prognosen för kommuntagandet från 2018 går ner jämfört med tidigare prognos, beror på färre tillkommande asylsökande.

Migrationsverkets prognos
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot