Publicerad: 2 oktober 2019

Intervju med Anders Knape inför årets integrationskonferens

Integration är en högt prioriterad fråga på SKL. I november anordnas konferensen Agenda för integration i Stockholm. Kort intervju med SKL:s ordförande Anders Knape som kommer att inledningstala på konferensen.

Att lyckas med integrationen är viktig för samhällets utveckling och vår framtida välfärd.

– Vi har många människor som har kommit till Sverige som vill vara med och bidra till Sveriges utveckling och skapa sig en ny framtid här. Då gäller det att vi skapar rätta möjligheter och rätta förutsättningar för dem att komma in i samhället, säger Anders Knape i intervjun.

Kommunerna har en stark roll i arbetet med nyanländas etablering, tillsammans med andra aktörer i samhället.

– Ges vi rätt förutsättningar och rätt redskap genom statliga beslut och statliga insatser har vi bättre förutsättningar kunna lösa de utmaningar som vi står inför idag, fortsätter Ander Knape.

SKL anordnar konferensen Agenda för integration för att lyfta dagens utmaningar men också möjligheterna och vägarna framåt. Det är ett tillfälle att träffas kommuner och aktörer sinsemellan för att utbyta erfarenheter och låta sig inspireras.

Program och anmälan.

Informationsansvarig

  • Sanna Rosén
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot