Publicerad: 29 september 2016

Nya regler om asylsökandes rätt till bistånd från 1 juni 2016

Nya regler om rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA) gäller från 1 juni 2016. Rätten till bistånd enligt LMA upphör för bland annat vissa asylsökande när beslutet om avvisning eller utvisning vinner laga kraft eller när tidsfristen för frivillig avresa löper ut.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot