Publicerad: 22 maj 2019

Samverkan integration

En bra samverkan mellan olika aktörer med uppdrag och engagemang i mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända är viktigt för en framgångsrik integration.

SKL ingår i den så kallade Samverkansdelegationen tillsammans med Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Försäkringskassan. Samverkansdelegationen är ett forum som arbetar för att utveckla och underlätta samverkan mellan aktörer som har uppdrag inom asylmottagandet och nyanländas etablering.

I samverkansdelegationen finns just nu fem särskilda arbetsgrupper:

 • Bosättning
 • Lokal och regional samverkan
 • Tidiga insatser till asylsökande (TIA)
 • Hälsa
 • Ensamkommande barn.

Nationella samverkansinitiativ

I menyn till höger samlar vi information om pågående nationella samverkansinitiativ där SKL ingår.

Läs vidare:

Informationsansvarig

 • Karin Perols
  Utredare
 • Lotta Dahlerus
  Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot