Publicerad: 5 oktober 2018

Samverkan integration

En bra samverkan mellan olika aktörer med uppdrag och engagemang i mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända är viktigt för en framgångsrik integration.

SKL ingår i den så kallade Samverkansdelegationen tillsammans med Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Försäkringskassan. Samverkansdelegationen är ett forum som arbetar för att utveckla och underlätta samverkan mellan aktörer som har uppdrag inom asylmottagandet och nyanländas etablering.

Prioriterade områden för delegationens gemensamma arbete under 2017 är:

 • boende och bosättning
 • utredning och regelverk
 • mottagande av ensamkommande barn
 • tidiga insatser till asylsökande
 • lokal och regional samverkan samt
 • hälsa

Nationella samverkansinitiativ

I menyn till höger samlar vi information om pågående nationella samverkansinitiativ där SKL ingår.

Läs vidare:

Informationsansvarig

 • Karin Perols
  Utredare
 • Lotta Dahlerus
  UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot