Publicerad: 28 december 2017

Metodstöd för lokala överenskommelser

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, länsstyrelserna och SKL har i samverkan tagit fram ett metodstöd för lokala överenskommelser om samverkan kring nyanländas etablering.

Metodstödet tar upp olika områden inom nyanländas etablering och är tänkt som en vägledning för de lokala parterna när de ska upprätta eller revidera överenskommelsen.

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot