Publicerad: 5 oktober 2018

Metodstöd för lokala överenskommelser

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, länsstyrelserna och SKL har i samverkan tagit fram ett metodstöd för lokala överenskommelser om samverkan kring nyanländas etablering.

Metodstödet är framtaget i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot