Publicerad: 20 mars 2019

Metodstöd för lokala överenskommelser

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, länsstyrelserna och SKL har i samverkan tagit fram ett metodstöd för lokala överenskommelser om samverkan kring nyanländas etablering.

Metodstödet är framtaget i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering (PDF, nytt fönster)

Föräldraledigheten påverkar möjligheten att ta del av etableringsinsatser. Ett alternativ är att göra en inventering lokalt över insatser som finns för nyblivna föräldrar samt hur information om dessa bäst når målgruppen. I flera kommuner används den öppna förskolan som en arena för olika insatser, exempelvis språkstöd.

Öppen förskola för språk och integration

Informationsansvarig

  • Karin Perols
    Utredare
  • Sanna Rosén
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot