Publicerad: 5 oktober 2018

Projektet Mötesplatser förenklar nyanländas kontakt med myndigheter

Projektet Mötesplatser och information förenklar nyanländas första kontakter med myndigheter. De kommer därmed snabbare i arbete, studier eller annan aktivitet.

I projektet samarbetar myndigheter och kommuner på lokala servicekontor och deras stöd anpassas till individen. Det leder det till kortare väntetider, minskat dubbelarbete, effektivare samarbete mellan myndigheter och minskade kostnader.

Stora vinster för samhället och individen

Att orientera sig rätt bland myndigheter kan vara krångligt för vem som helst. För den som kommer från ett annat land, talar ett annat språk och inte är så insatt i hur det fungerar i Sverige blir det ännu svårare att orientera sig bland regler och myndigheter.

En process som normalt tar 3-4 veckor för en individ kan i projekt Mötesplatser krympas till några timmar. På ett genomsnittsärende beräknas samhället spara 27 000 kronor och kostnaden för projektet beräknas vara återbetald redan efter två månader. Cirka 1 000 kunder har passerat sedan projektets start i fjol. Det innebär att den totala lönsamheten har varit 27 miljoner kronor. Dessutom upplever de nyanlända trygghet och kontroll över sin egen situation.

Stort intresse i kommunerna

Projektet inleddes 2015 på fyra orter – Alingsås, Borlänge, Ljusdal och Norrköping. Under 2016 deltar

 • Norrköping
 • Ljusdal
 • Växjö
 • Gävle
 • Helsingborg

Ambitionen är att öka antalet orter. Intresset är stort i många av landets kommuner.

Deltagande orter väljs ut utifrån geografisk spridning, om de har ett servicekontor samt en viss volym på mottagandet av nyanlända.

Myndigheter som deltar är

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Migrationsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Skatteverket
 • SKL.

Projektet Mötesplatser förlängs

Givet antalet nyanlända som ska tas emot i kommunerna och den fortsatta utmaningen med att etablera nyanlända i samhället anser regeringen att arbetet med förenklade och mer effektiva processer är fortsatt viktigt och ska pågå även under 2018.  Regeringen beslutade därför i juni 2017 om att förlänga projektet Mötesplatser till och med 31 december 2018.

Informationsansvarig

 • Lotta Dahlerus
  UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot