Publicerad: 8 december 2017

Processen för projektet Mötesplatser

Myndigheterna och kommunen hållet öppet under samma tak en till tre dagar i veckan på servicekontoret. Den nyanlände träffar inledningsvis Migrationsverket för att delges beslut om uppehållstillstånd. Sedan ansöker hen om personnummer hos Skatteverket, registreras och ansöker om eventuella socialförsäkringar hos Försäkringskassan, skrivs in i Arbetsförmedlingens etableringsprogram och slutligen träffar den nyanlände en representant från kommunen och ansöker om skola/barnomsorg för sina barn och om eventuellt försörjningsstöd i det så kallade glappet.

Om den nyanlände är 65 år eller äldre finns även Pensionsmyndigheten representerad. En checklista, som den enskilde äger, sparar tid och underlättar kontakten med myndigheterna.

Denna process som normalt tar flera veckor har tack vare projektet krympts till några timmar.

En positiv bieffekt är att myndigheterna och kommunen fått större kunskap och förståelse för varandras uppdrag samt uppdragens begränsningar. Detta medför att nyanlända hamnar hos rätt myndighet från början och slipper att bollas runt mellan de olika aktörerna.

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot