Publicerad: 24 juni 2019

Projekt Hälsofrämjande etablering

Projektet Hälsofrämjande etablering stöttar nyanlända med ohälsa/funktionsnedsättning på vägen mot arbete eller studier under etableringsprocessen.

Hälsofrämjande etablering är ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan (FK) med SKL som projektägare. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Det startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektet riktar sig till nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget och tros ha någon form av ohälsa/funktionsnedsättning. Syftet är att identifiera, stödja och stärka nyanlända på deras väg mot arbete eller studier.

Verksamheterna bedrivs i lokala delprojekt på följande orter:

  • Umeå
  • Gävle
  • Nacka/Värmdö
  • Eskilstuna
  • Växjö
  • Malmö

Broschyr om projektet Hälsofrämjande etablering (PDF, nytt fönster)

Informationsblad om Hälsofrämjande etablering (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot