Publicerad: 22 augusti 2016
Prenumerera på Asyl- och flyktingmottagande, integration

Akuta åtgärder inom skola och utbildning

Den stora andelen barn och ungdomar i flyktingmottagandet ställer stora krav på kommunerna. En hög ambition att kunna erbjuda de nyanlända utbildning kan bara lyckas om regering och statliga myndigheter ändrar olika regelverk som inte är anpassade till flyktingsituationen.

Exempel på regelförändringar som SKL vill se. Listan uppdateras kontinuerligt:

  • Kommunerna bör automatiskt få ersättning, och full ersättning, från staten för asylsökande elever. Inte som idag bara delvis kompensation i efterhand, i ett byråkratiskt, krångligt system som kräver att kommunerna regelbundet söker ersättning för varje barn
  • Tillåt flexibla lösningar för att förenkla asylsökande elevers skolstart. Ta bort krav på hela skoldagar och undervisning i alla ämnen av behöriga lärare från dag ett. Statens ”bör-krav” på att erbjuda skola inom en månad för asylsökande, ska inte tolkas av myndigheter som ett ”ska-krav”.
  • Nyanlända vuxna med rätt kompetens, ska kunna undervisa elever med samma modersmål, medan de läser in sin examen.
  • Det måste bli tillåtet att använda fjärrundervisning, så att lärare i vissa kommuner kan undervisa elever i andra kommuner i ämnen där det är brist på lärare.
  • Inom skolan görs idag bedömningar av betyg för elever som kommer från olika länder. Det behövs stöd i detta arbete. Staten bör ta fram en bedömningshandbok och centralt bedömningsstöd. Främst för de länder som stora flyktinggrupper kommer ifrån.
  • En jämnare fördelning av asylsökande är avgörande för att skolan ska klara sitt uppdrag och asylsökande barn ska få så bra start som möjligt. Staten bör se över hur fördelningstal för anläggningsboenden kan införas på kommunnivå och överväg olika boendelösningar och som bidrar till ett jämnare mottagande.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot