Publicerad: 1 oktober 2015

Nyanlända elever

Varje vecka tar Sverige emot ett stort antal asylsökande, varav många är barn som har rätt att gå i skola. Med anledning av det ökande antalet nyanlända elever arbetar både SKL och Skolverket just nu med att utveckla stödet till mottagarkommuner.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot