Publicerad: 7 november 2018

Regler om uppehållstillstånd för studier

Från den 1 juli 2018 kan cirka 9 000 unga vuxna, före detta ensamkommande barn, söka och få uppehållstillstånd om de studerar eller har för avsikt att studera.

Riksdagen fattade beslut om de nya reglerna den 7 juni 2018. De ungdomar som omfattas av reglerna har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd vid ett tillfälle och ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 september 2018. Uppehållstillståndet är 13 månader långt, därefter kan ungdomarna söka förlängt tillstånd. Migrationsverket ansvarar för att pröva frågan om uppehållstillstånd.

Nya gymnasielagen 1 juli till 30 september, Migrationsverket

SKL har mottagit många frågor kring vad reglerna innebär, vilka konsekvenser de får för förbundets medlemmar samt vad som gäller kring statlig ersättning.

SKL har i en promemoria samlat aktuella frågor och besvarat dessa utifrån befintligt regelverk.

PM: Ny möjlighet till uppehållstillstånd – några frågor och svar om regelverket, kommunens skyldigheter och statlig ersättning (Uppdaterad 6 juli).

Kommuner och landsting kommer att få ersättning för de ungdomar som får uppehållstillstånd enligt samma regler som gäller för andra nyanlända.

Konferens: Tillfälligt uppehållstillstånd för studier – och sen?

Den 26 november arrangerar SKL en webbsänd konferens i Stockholm med syfte att reda ut vad den så kallade ”gymnasielagen” innebär, vilka konsekvenser regelverket får för SKL:s medlemmar samt hur kommunerna kan rusta sig för att fullfölja sitt uppdrag.

Konferens: Tillfälligt uppehållstillstånd för studier – och sen?

Läs vidare:

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist
  • Ove Ledin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot