Publicerad: 10 oktober 2019

Regler om uppehållstillstånd för studier

Från den 1 juli 2018 kan cirka 9 000 unga vuxna, före detta ensamkommande barn, söka och få uppehållstillstånd om de studerar eller har för avsikt att studera.

Riksdagen fattade beslut om de nya reglerna den 7 juni 2018. De ungdomar som omfattas av reglerna har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd vid ett tillfälle och ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 september 2018. Uppehållstillståndet är 13 månader långt, därefter kan ungdomarna söka förlängt tillstånd. Migrationsverket ansvarar för att pröva frågan om uppehållstillstånd.

Nya gymnasielagen 1 juli till 30 september, Migrationsverket

Uppdaterad promemoria med frågor och svar

SKL har mottagit många frågor kring vad reglerna innebär, vilka konsekvenser de får för SKL:s medlemmar samt vad som gäller kring statlig ersättning.

SKL har i en promemoria samlat aktuella frågor och besvarat dessa utifrån befintligt regelverk. Promemorian är uppdaterad den 10 oktober 2019 med ny information om bland annat utbildning och försörjning, ansökan om förlängt uppehållstillstånd, avslag på förlängningsansökan samt permanent uppehållstillstånd.

Ny möjlighet till uppehållstillstånd – några frågor och svar om regelverket, kommunens skyldigheter och statlig ersättning  (PDF, nytt fönster)

Läs vidare:

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist
  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot