Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vad innebär de nya reglerna?

Reglerna innebär att vissa ungdomar kan få ett nytt eller längre uppehållstillstånd om de studerar på gymnasial nivå och sköter sina studier. Alla uppehållstillstånd är tidsbegränsade.

Att studera i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning är inte ensamt en grund för att få uppehållstillstånd. Generellt måste det finnas – eller ha funnits – något ytterligare skäl till att den unge ska få stanna i Sverige för att det ska vara möjligt att omfattas av de nya reglerna.

Ungdomar som är skyddsbehövande eller fått uppehållstillstånd pga. synnerligen/särskilt ömmande omständigheter kan få ett längre uppehållstillstånd än de annars skulle få om de studerar på gymnasial nivå. Om de inte kan få ett nytt uppehållstillstånd på grund av skydd eller ömmande omständigheter kan de få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier.

Ensamkommande barn som inte har skyddsbehov, men som saknar ett ordnat mottagande i hemlandet, kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier. Reglerna ser olika ut för ensamkommande barn beroende på om den unge sökt uppehållstillstånd senast den 24 november 2015 eller efter detta datum.

Översikt, uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot