Publicerad: 11 oktober 2016

Ersättning till kommuner för sfi till nyanlända

Från och med den 1 augusti 2015 ändrades förordningen om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare (sfi) för personer med uppehållstillstånd som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Ersättningen har ändrats till 3 500 kronor per påbörjad månad i stället för ett engångsbelopp på 7 000 kronor per person. SKL har tillsammans med flera kommuner framfört att ersättningen behöver justeras för att bättre täcka kommunens kostnader. SKL välkomnar ändringen som stämmer överens med det förslag som SKL har lämnat till ansvarigt departement.

Ersättning för sfi-utbildning till personer som bor på ett anläggningsboende och har uppehållstillstånd, Migrationsverket

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot