Publicerad: 19 juni 2018

Ekonomiskt bistånd, försörjning

SKL ger råd och stöd till kommuner i olika frågor som berör ekonomiskt bistånd.

Utbetalning av försörjningsstöd har ett starkt samband med situationen på arbetsmarknaden och utformningen av övriga statliga trygghetssystem. SKL ska företräda kommunerna gentemot staten och bevaka förändringar som kan påverka utvecklingen av biståndet. SKL har en tät kommunikation med myndigheter och departement för att samordna insatser och föra fram medlemmarnas behov och synpunkter.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Läs vidare

Nyhetsbrev
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot