Publicerad: 22 februari 2019

Var en del av den digitala utvecklingen av ekonomiskt bistånd

SKL bjuder nu in kommuner till en andra omgång av utvecklingsprojektet för automatisering av handläggningsprocessen i ekonomiskt bistånd.

Projektbeskrivning: Kvalificerade processledartjänster för erfarenhetsspridning och införandeprojekt av digital medarbetare för handläggning av ekonomiskt bistånd (PDF, nytt fönster)

Det förväntade resultatet är att de kommuner som deltar ska ta avgörande steg i automatiseringen av handläggningsprocessen. Under det år projektet pågår erbjuds erfarenhetsstöd i förändringsprocessen genom gemensamma processtöd, träffar och stöd i kommunerna, men även erfarenhetsutbyte mellan kommuner som bedriver samma utvecklingsarbete.

– Digitalisering och automatisering är ett viktigt redskap för att kunna erbjuda en fortsatt god välfärd. Den ger möjlighet att förbättra stödet till de enskilda, öka möjligheterna till delaktighet samtidigt som den kan förbättra arbetsmiljön, säger Vesna Jovic, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Flera kommuner har redan visat på möjligheten att använda it-stöd för automatisering av handläggningsprocessen ekonomiskt bistånd och många fler kommuner ligger i startgropen för att genomföra liknande utveckling. Det övergripande syftet är att stärka servicen och stödet till de enskilde genom frigjord tid för kommunens medarbetare.

– SKL tar nu ett initiativ för att vara en del av det nödvändiga förändringsarbetet. Den kompetenta personalen kan i framtiden användas till att stärka den enskildes anknytning till arbetsmarknaden och förbättra hälsan istället för att räkna ut det exakta bidragsbeloppet, säger Vesna Jovic.

Deltagande kommuner får konkret stöd i frågor som rör översyn av processer, kommunikation, förändringsledning, framtagande av beslutsunderlag, standarder, riktlinjer och medarbetardelaktighet som krävs för att kunna hämta hem effekten av ett it-stöd för automatisering och kommande produktionssättning.

Anmälan senast 30 april

Anmälan till projektet automatisering av handläggningsprocessen ekonomiskt bistånd

Vi vill ha in din anmälan om att vara med i detta projekt senast den 30 april 2019. Projektstart planeras till slutet av augusti 2019. Upp till tre deltagare per kommun kan delta i träffarna på plats (hos SKL i Stockholm), en av dessa deltagare bör kunna delta på samtliga träffar för att skapa kontinuitet i projektet.

För att utvecklingsprojektet ska kunna genomföras krävs anmälan från 20-25 kommuner, kostnad per deltagande kommun är 140 000 kr.

För att medverka i projektet krävs:

 • Politiskt förankrat beslut/ inriktningsförklaring gällande digital verksamhetsutveckling
 • En utsedd kontaktperson för projektet
 • Under projektets gång formera beslutad styrgrupp med mandat till ställningstagande
 • Under projektets gång formera en egen intern projektorganisation (inkl. utsedd namngiven projektledare) som möjliggör tvärsektoriellt arbete under genomförandet
 • Under projektets gång formera beslutad referensgrupp med berörda medarbetare och fackliga företrädare.

Kompletterande material underlättar bedömningar

Vid fler än 25 kommuner som anmäler intresse måste en bedömning göras utifrån olika kommuners förutsättningar för utveckling men även regional spridning. För att underlätta eventuell bedömning vill vi att ni till anmälan bifogar beskrivning eller dokumentation som tagits fram avseende digitalisering av ekonomiskt bistånd (ex behovsbeskrivning, förstudie, strategiska inriktningsbeslut eller annan relevant beskrivning av ert utvecklingsläge).

Mejla den kompletterande beskrivningen/dokumentationen till Lena Grönros, Lena.Gronros@skl.se

En regelrätt upphandling har skett av projektet, som kommer att genomföras av PWC-konsulterna Cecilia Lejon och Ola Johnsson.

Webbsänd konferens automatisering av ekonomiskt bistånd

Den 7 november 2018 arrangerade SKL en konferens på temat automatisering av ekonomiskt bistånd.  Nu finns möjlighet för dig som missade konferensen att köpa sändningen och se den i efterhand. Kostnaden är 1 000 kr. Konferensen innehåller både inslag om juridiska frågor, arbetsprocesser, teknikval och upphandling samt tar också upp vad som är viktigt ur ett brukarperspektiv.

Anmälan för att se konferensen i efterhand

Informationsansvarig

 • Ulrica Runemar
  Utredare
 • Annika Londono
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot