Publicerad: 15 april 2019

Juridik och förändringsledning, automatisering av ekonomiskt bistånd

Lär dig mer om vad en robot får göra. Ta del av hur några kommuner har drivit sitt förändringsarbete när de har automatiserat ekonomiskt bistånd.

I dag bedömer SKL att dagens kommunallag inte möjliggör helt automatiserade beslut där ingen människa deltar. Här hittar du rapporter och webbsändningar kring den juridiska aspekten. Här delar också kommuner med sig av sin förändringringsresa för att automtisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd.

Juridiska aspekter kring automatisering

Vad får roboten besluta om? Det finns många juridiska aspekter att ta hänsyn till när du automatisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd. I denna webbsändning (cirka 20 minuter) redogör Staffan Wikell, jurist på SKL, kring varför kommunallagen inte möjliggör helt automatiserade beslut där ingen människa deltar och reder ut juridiken kring när du ska automatisera.

Rättsläget kring automatiserat beslutsfattande

SKL har gjort en juridisk genomgång av det aktuella rättsläget när det gäller automatiserat beslutsfattande enligt den nya förvaltningslagen och nuvarande kommunallagen och idag möjliggör inte kommunallagen helt automatiserade beslut.

SKL:s information och PM kring rättsläget gällande automatiserat beslutsfattande

Nacka delar med sig av sitt förändringsarbete

Nacka kommun ville hitta nya arbetssätt och med hjälp av automatisering kunna erbjuda samma - eller förbättrad - service utan att alltid öka bemanningsgraden i samma omfattning som befolkningstillväxten. I denna webbsändning (cirka 45 minuter) berättar Nacka kommun om sin förändringsresa och hur de gick ifrån pappersansökningar till att automatisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd och vuxenutbildningen.

Nackas kommunikationsmaterial kring automatisering

Ta del av Nacka kommuns presentation kring hur de gick från tanke till robotfabrik. De har även samlat vanliga frågor med svar kring deras automatiseringsarbete av ekonomiskt bistånd och av vuxenutbildningen.

Från tanke till robotfabrik - Nackas digitaliseringsresa (PDF, nytt fönster)

Uppsala delar med sig av sitt förändringsarbete

Målet med att automatisera processen ekonomiskt bistånd var att handläggarna skulle få mer tid över för individuellt stöd och socialt arbete genom minskad administration. Men för att uppnå denna effekt krävdes det också ett förändrat arbetssätt. I denna webbsändning (cirka 15 minuter) delar Uppsala kommun med sig av sitt förändringsarbete och erfarenheter från att ha digitaliserat processen ekonomiskt bistånd.

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare
  • Annika Londono
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot