Publicerad: 2 april 2019

Styra och planera digitalisering av ekonomiskt bistånd

Här hittar du webbsändningar, rapporter och annat material som hjälper dig att förstå hur du styr och planerar ert digitaliseringsarbete.

Vad vill du uppnå genom att digitalisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd? Ta hjälp av nyttorealisering för att styra ditt förändringsarbete rätt och få de effekter du vill uppnå.

Detta är nyttorealisering

I denna webbsändning (cirka 15 minuter) går Anna Pegelow, digital strateg på SKL, igenom nyttorealisering som är en metod för att systematiskt säkerställa nyttan med de förändringar du vill göra.

Vägledningar och praktiska tips

På skl.se hittar du mer information om nyttorealisering och vägledningar. Där finns också en kort webbfilm med Anna Pegelow, där hon delar med sig av praktiska tips samt SKL:s vägledningar i ämnet.

Vägledningar och praktiska tips om nyttorealisering

Så här jobbar Strängnäs med nyttorealisering

I denna webbsändning (cirka 30 minuter) berättar Strängnäs kommun om sitt nyttorealiseringsarbete.

Kommuner delar med sig av sitt automatiseringsarbete

Ta del av andra kommuners erfarenheter och lärdomar från när de automatiserade handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd.

Lärande exempel om automatiserade handläggningsprocesser för ekonomiskt bistånd

SKL:s rapporter om automatisering

Rapporterna ger en översiktlig bild av vad automatiserad ärendehantering är, vilka nyttor och effekter som kan uppnås och vad som är viktigt att tänka på för att dess nyttor ska realiseras.

Automatisering av arbete - möjligheter och utmaningar för kommuner och regioner

Automatiserad ärendehantering - att frigöra tid för värdeskapande arbete

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare
  • Annika Londono
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot