Publicerad: 2 april 2019

Teknikval och upphandling, automatisering av ekonomiskt bistånd

Ta del av hur kommuner resonerat kring teknik när de automatiserade processen ekonomiskt bistånd samt information om hur SKL jobbar med beställarnätverk.

En förutsättning för att kunna automatisera effektivt är att få in ansökningarna digitalt. Detta leder ofta till olika frågor kring teknikval. Här kan du ta del av hur andra kommuner har resonerat kring teknik när de har automatiserat processen ekonomiskt bistånd samt hur SKL jobbar med beställarnätverk.

Automatisering och teknikval vid automatisering

Att få in ansökningarna digitalt är en förutsättning för att kunna automatisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd vilket gör att du måste börja med ett digitaliseringsarbete.

I denna webbsändning (cirka 10 minuter) delar Trollhättan och Strängnäs kommun med sig av sina tankar kring hur de resonerade kring olika teknikval när de automatiserade handläggningsprocessen samt reder ut begrepp som:: vad är automatisering?

Om beställarnätverk inom socialtjänsten

SKL genomförde hösten 2018 en förstudie som bekräftade att många kommuner efterfrågade stöd vid upphandling. I denna webbsändning (cirka 20 minuter) berättar Marta Nannskog, handläggare på SKL, om förstudien, om hur SKL jobbar med beställarnätverk inom socialtjänsten samt om vad ett beställarnätverk innebär.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare
  • Annika Londono
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot